Czech

‘O CultureLink’

CultureLink je organizace, ve které se spojují jak staré, tak nové myšlenky. Máme vice než 20letou zkušenost s rozvíjením a poskytováním služeb, které splní potřeby různorodých společenství. Díky zkušenostem s poskytováním netradičních služeb nově příchozím jsme přetvořili a vytvořili nové programy, které nejlépe reagují na specifické potřeby našich klientů. Náš tým tvoří 50 zaměstnanců, kteří mluví více než 30 jazyky, a jsou obětaví, dobře informovaní a multikulturní.

Díky našim službám se kultury spojují, a vytváří tak uvítací komunity. Pomáháme nově příchozím při hledání práce, pomáháme rodinám zorientovat se ve školském systému a nově příchozí mládeži poskytujeme zkušenosti, které jsou nezbytné pro jasnou a úspěšnou budoucnost. Podporujeme uprchlíky a seznamujeme nové a již zabydlené Kanaďany. Ve všem co děláme, se zavazujeme nečinit rozdíly a spojovat nové se starým.